دانلود(کتاب گفتگو مابین ادیان)

متفكران,گفتگومابین ادیان,كنت كركنل,مواجهه با ادیانکتاب گفتگو مابین ادیان|50499236|apb42089550|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کتاب گفتگو مابین ادیان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

آثار فراوانی در موضوع گفتگو میان ادیان فراهم آمده است كه ذائقه و فاهمه ایرانی از آن غافل است. كثرت این آثار حكایت از آن دارد كه اصل مقوله گفتگوی بین ادیان، خود به پرسشی الهیاتی بدل شده است و از حیث شأن و اعتبار، گویی در كنار مفاهیم ناب دینی همچون خدا، جاودانگی، مرگ، امید و.. . نشسته است. مجموعه حاضر از میان یكصد كتابی كه كنت كركنل، استاد الهیات دانشگاه بیرمنگام، فراهم آورده گزینش شده است. برخی از مهمترین كتابهای متفكران و متالهان در این خصوص عبارتند از: عدالت، مرحمت، محبت، الهیدانان و مبلغان در مواجهه با ادیان جهان.

كنت كركنل
Cracknell, Kenneth, Justice, Courtesy and Love: Theologians and Missionaries Encountering World Religions 1846-1914, Epworth Press, 1995
عنوان فرعی این كتاب گویای مضمون آن است. كركنل رویكردی مبلغانه و تبشیری نسبت به سنت های دینی عمده جهان در قرن بیستم را مورد نظر قرار می دهد و دریافته است كه كلیشه های كهنه به طور فراگیر به كار نمی آیند. مقدمات گفتگوی بین مذاهب از همان سال 1846 به منصه ظهور رسید. به اعتقاد نویسنده اگر بنا باشد كه دین انسانهای دیگر جدی تلقی شود، لازم است الهیدانان درك نوینی از تغییرات داشته باشند و نیز مبلغانی داشته باشیم كه به هیچ روی سنت شكنان فرهنگی پرنخوت تصورات عامیانه نباشند. كنفرانس جهانی میسیونری در ادینبورگ به سال 1910 یك رویكرد ایجابی (اگر نگوییم بلندنظرانه) عرضه كرد. بدین ترتیب این احتمال وجود دارد كه آموزگاران الهیات و مبلغان مذهبی در رسالت خویش تامل كنند.